Առևտրի-ավտոմատացում

«Մակիչյան Քընսալթինգ» ընկերությունը մասնագիտացած է բիզնեսի ավտոմատացման ոլորտում։ Այսօր բիզնեսի ավտոմատացումը դարձել է ժամանակակից բիզնես աշխարհի  պահանջներից մեկը։

Առանց բիզնեսի ավտոմատացման ու ավտոմատացման ծրագրի ներդրման անհնար է պատկերացնել բիզնես գործընթացների բնականոն ընթացքը։

«Մակիչյան Քընսալթինգ» ընկերությունն առաջարկում է բիզնեսի ավտոմատացման մշակված պլան, ինչն ավելի դյուրին է դարձնում բիզնեսի ավտոմատացման գործընթացը։

Բիզնեսի ավտոմատացումը մշակված քայլերի հերթականությամբ գործընթաց է, որն իրենից ներկայացնում է.

- Ապրանքացանկի ստեղծում,

- Ապրանքների խմբավորում,

- Դրանց գծիկավոր կոդերով և ԱՏԳԱԱ կոդերով գեներացում,

- Ձեռք բերման և վաճառքի գների մուտքագրում,

- Կոմպլեկտավորում,

- Մեկ և ավելի չափման միավորներով վաճառքի հնարավորություն և այլն։

Բիզնեսի ավտոմատացումը հնարավորություն է տալիս.

  • հետևել ապրանքաշրջանառությանը,
  • վերահսկել ապրանքի խմբաքանակի առկայությանը,
  • վերահսկել պահեստի և վաճառատեղի ապրանքների առկայությանը,
  • վերահսկել աշխատակիցների աշխատանքը,
  • ստանալ անհրաժեշտ վիճակագրական հաշվետվություններ և այլն։

Հաշվետվությունները կառավարող օղակին օգնում ենք կազմել օպտիմալ մատակարարման ժամանակացույց, ստանալ բարձր և ցածր պահանջարկ ունեցող ապրանքների անվանացանկը, զեղչային համակարգի ազդեցությունը, օրվա միջին առևտուրը և այլն։

«Մակիչյան Քընսալթինգ» ընկերությունը բիզնեսի ավտոմատացում իրականացնում է արտադրության, հագուստի, կոշիկի, աքսեսուարների, տնտեսական, մթերային, շինարարական, գրենական, դեղատան, քիմիկատների և այլ ոլորտներում։