Ավտոպահեստամասերի խանութի ավտոմատացում

 

Ավտոպահեստամասերի խանութի ավտոմատացումը ներառում է.

  1. Ավտոպահեստամասերի խմբավորում ըստ

-         Մոդելների

-         Հավաքածուի

-         Արտադրող երկրի

-         Ապրանքանիշի:

  1. Ապրանքացանկի ստեղծում.

-         Ապրանքային կոդերի գեներացում

-         Գծիկավոր կոդերի գեներացում

-         Ապրանքների պիտակավորում

  1. Ծրագրի ուսուցում.

-         Օգտագործողի լիազորությունների սահմանում

-         Ուսուցում

-         Օգնություն պրակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակ

  1. Հաճախորդների ներգրավման համակարգի ներդրում.

-         Կուտակային (BONUS) քարտեր

-         Զեղչիքարտեր

-         Նվեր (GIFT ) քարտեր

-         Մշտական և պոտենցիալ հաճախորդների բազայի ստեղծում

  1. Վաճառքների վերլուծություն.

-         Վերլուծական հաշվետվությունների ձևանմուշների ստեղծում

-         ABC վերլուծություն

-         Արտադրողին (բրենդին) տրվող հաշվետվությունների կազմում

-         Արդյունավետ պատվերների կազմման ձևանմուշի ստեղծում

-         Վաճառքների վերլուծություն ըստ ապրանքների տեսակի, խմբի, ապրանքանիշի, հավաքածուի

  1. Անհրաժեշտ տեխնիկայի համակցում.

-         ՀԴՄ սարքի համակցում ծրագրին

-         Ապրանքատեսականու համապատասխանեցում ԱՏԳԱԱ կոդերին

-         Առևտրային սարքավորումների համակցում ծրագրին

7. Գույքագրում

-         Ապրանքների քանակների գրանցում

-         Ստացված քանակների համեմատական վերլուծություն

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը.

  • Գծիկավոր կոդ կարդացող սարք (սկաներ)
  • Գնապիտակ տպող սարք
  • Ապրանքային չեկ տպող սարք
  • Դրամարկղ