Դեղատան ավտոմատացում

ԴԵՂԱՏԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ

 

Դեղատան ավտոմատացման գործընթացներն են.

  1. Ապրանքների խմբավորում ըստ՝

-         Օգտագործման նպատակի

-         Արտադրող երկրի

-         Ապրանքանիշի

-         Գործածության ոլորտի

  1. Ապրանքացանկի ստեղծում.

-         Ապրանքային կոդերի գեներացում

-         Գծիկավոր կոդերի գեներացում

-         Ապրանքների պիտակավորում

  1. Ծրագրի ուսուցում.

-         Օգտագործողի լիազորությունների սահմանում

-         Ուսուցում

-         Օգնություն պրակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակ

  1. Հաճախորդների ներգրավմանհամակարգի ներդրում.

-         Կուտակային (BONUS)քարտեր

-         Զեղչի քարտեր

-         Նվեր (GIFT )քարտեր

-         Մշտական և պոտենցիալհաճախորդների բազայի ստեղծման ուսուցում

  1. Վաճառքների վերլուծություն.

-         ABC վերլուծություն

-         Արդյունավետ պատվերների կազմման ձևանմուշի ստեղծում

-         Վաճառքների վերլուծություն ըստ ապրանքների տեսակի, ապրանքանիշի և այլն

 

  1. Անհրաժեշտ տեխնիկայի համակցում.

-         ՀԴՄ սարքի համակցում ծրագրին

-         Ապրանքատեսականու համապատասխանեցում ԱՏԳԱԱ կոդերին

-         Առևտրային սարքավորումների համակցում ծրագրին

7. Գույքագրում

-         Ապրանքների քանակների գրանցում

-         Ստացված քանակների համեմատական վերլուծություն

 

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը.

  • Գծիկավոր կոդ կարդացող սարք (սկաներ)
  • Գնապիտակ տպող սարք
  • Ապրանքային չեկ տպող սարք
  • Դրամարկղ