Գրենական խանութի ավտոմատացում

                                                         Գրենական խանութ

 

Գրենական խանութում ավտոմատացման ծրագրի ներդրման գործընթացը.

  1. Ապրանքների խմբավորում ըստ

-         Ապրանքատեսակի

-         Ապրանքանիշի

-         Արտադրող երկրի

  1. Ապրանքացանկի ստեղծում

-         Ապրանքային կոդերի գեներացում

-         Գծիկավոր կոդերի գեներացում

-         Ապրանքների պիտակավորում

  1. Ծրագրի ուսուցում.

-         Օգտագործողների լիազորությունների սահմանում

-         Ուսուցում

-         Օգնություն պրակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակ

  1. Հաճախորդների ներգրավման համակարգի ներդրում.

-         Կուտակային (BONUS) քարտեր

-         Զեղչի քարտեր

-         Նվեր (GIFT ) քարտեր

-         Մշտական և պոտենցիալ հաճախորդների բազայի ստեղծում

  1. Վաճառքների վերլուծություն.

-         ABC վերլուծություն

-         Արդյունավետ պատվերների կազմման ձևանմուշի ստեղծում

-         Վաճառքների վերլուծություն ըստ ապրանքանիշի, արտադրող երկրի և այլն

 

  1. Անհրաժեշտ տեխնիկայի համակցում.

-         ՀԴՄ սարքի համակցում ծրագրին

-         Ապրանքատեսականու համապատասխանեցում ԱՏԳԱԱ կոդերին

-         Առևտրային սարքավորումների համակցում ծրագրին

 

7. Գույքագրում

-         Ապրանքների քանակների գրանցում

-         Ստացված քանակների համեմատական վերլուծություն

 

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը.

  • Գծիկավոր կոդ կարդացող սարք (սկաներ)
  • Գնապիտակ տպող սարք
  • Ապրանքային չեկ տպող սարք
  • Դրամարկղ