Հագուստի խանութի ավտոմատացում

Հագուստի և կոշիկի առևտրի ավտոմատացում

Հագուստի առևտրի ավտոմատացումը յուրահատուկ գործընթաց է, քանի որ այս ոլորտում յուրաքանչյուր ապրանք հնարավոր է տարբերակել մի քանի հատկանիշներով, ինչն ավելի հեշտ է դարձնում հետագայում վերահսկողական գործընթացը։ Ապրանքատեսականու տարբերակվածության և ծրագրում փաստացի առկայությանը հետևելու շնորհիվ, բարելավում է սպասարկման որակը ։

Գլխավոր գործոնը, որի հետ առընչվում է «նորաձևության» ցանկացած ընկերություն, դա մեծ մրցակցությունն է։

Այլ մրցակիցների ֆոնին դիմակայելու համար, բիզնեսի ավտոմատացումն այս պարագայում անհրաժեշտություն է։

Հագուստի և կոշիկի խանութի ավտոմատացումը թույլ է տալիս

 • Բարձրացնել գանձապահների և վաճառողների աշխատանքների արագությունը
 • Արդյունավետ կառավարել տեսականու առկայությունը և ժամանակին այն լրացնել
 • Վարել ճշգրիտ հաշվառում և վերլուծություն ըստ ապրանքի քանակության, հատկությունների և այլն
 • Օպտիմալացնել պահեստի աշխատանքները և հեշտացնել գույքագրման գործընթացը
 • Վարել ապրանքի տեղաշարժը
 • Բացառել ապրանքի գողությունը
 • Ապրանքատեսականու ժամանակին լրացումը և մատակարարների հետ ճիշտ հարաբերությունների պահպանում
 • Մարքեթինգային արշավների իրականացում՝ հաճախորդների ներգրավման և պահպանման նպատակով (զեղչային համակարգի ներդրում, ակցիաներ, նվերներ, սեզոնային զեղչեր)
 • Արագ և հավաստի ինֆորմացիայի տրամադրում հաշվապահին:

 

Հագուստի և կոշիկի առևտրի ավտոմատացման գործընթացը.

 1. Ապրանքների խմբավորում ըստ

-         Մոդելների

-         Գույնի

-         Չափսի

-         Տեսակի

-         Հավաքածուի

-         Ապրանքանիշի

 1. Ապրանքացանկի ստեղծում.

-         Ապրանքային կոդերի գեներացում

-         Հիմնական գծիկավոր կոդերի գեներացում

-         Ապրանքների պիտակավորում

 1. Ծրագրի ուսուցում.

-         Օգտագործողի լիազորությունների սահմանում

-         Ուսուցում

 1. Վաճառքների վերլուծություն

-         Վերլուծական հաշվետվությունների ձևանմուշների ստեղծում

-         ABC վերլուծություն

-         Վաճառքների վերլուծություն ըստ ապրանքների տեսակի, խմբի, չափսի, գույնի, ապրանքանիշի, հավաքածուի

 

 1. Անհրաժեշտ տեխնիկայի համակցում.

-         ՀԴՄ սարքի համակցում ծրագրին

-         Ապրանքատեսականու համապատասխանեցում ԱՏԳԱԱ կոդերին

-         Առևտրային սարքավորումների համակցում ծրագրին

 1. Գույքագրում

-         Ապրանքների քանակների գրանցում

-         Ստացված քանակների համեմատական վերլուծություն

       

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը.

 • Գծիկավոր կոդ կարդացող սարք (սկաներ)
 • Գնապիտակ տպող սարք
 • Ապրանքային չեկ տպող սարք
 • Դրամարկղ