IT ծառայություններ

  • IT Աուդիտ

- Ցանցերի, սերվերների և համակարգիչների անվտանգության գնահատում, խնդիրների վերհանում

- Համակարգիչների և տպիչ սարքերի աշխտորոշում

- Ինտերնետ կապի որակի գնահատում, խնդիրների վերհանում և առաջարկությունների ներկայացում

- Սերվերների որակի և բիզնեսի համապատասխանելիության գնահատում;

- Ներքին ցանցի որակի և օպտիմալության գնահատում

 

  • IT աութսորս

- Ժամանակի խնայողություն

- Ֆինանսական միջոցների խնայողություն

- Բարձրակարգ մասնագետներ

 

  • Համակարգիչների սպասարկում

- Փոշեզտում

- Վերածրագրավորում

- Լրացուցիչ ծրագրերի տեղադրում    

- Սնուցման բլոկի վերանորոգում և փոխարինում

- Կոշտ սկավառակի վերանորոգում և փոխարինում

- Հովացման համակարգի

- Օպերատիվ հիշողության

- Գրաֆիկական քարտի փոխարինում

- Օպերացիոն համակարգի վերականգնում

- Դյուրակիր համակարգչի ստեղնաշարերի փոխարինում

- Դյուրակիր համակարգչի էկրանի փոխարինում

 

  • Պրինտերների սպասարկում

 

- Անսարքությունների ախտորոշում

- Վերանորոգում

  • Սերվերային համակարգերի նախագծում, կառուցում և տեղադրում (Windows, Unix օպերացիոն համակարգեր-ի հիման վրա)

- WEB սերվերային համակարգերի նախագծում և տեղադրում

- VPN (OPENVPN, PPTP,..) սերվերային համակարգերի նախագծում և տեղադրում

- Proxy ինտերնետ տրաֆիկի վերահսկման սերվերային համակարգերի նախագծում և տեղադրում

- էլեկտրոնային փոստի սերվերային համակարգերի նախագծում և տեղադրում

- FTP ֆայլերի պահպանման և փոխանցման սերվերային համակարգ

- Firewall անվտանգության համակարգ

- Մոնիթորինգի, արխիվացման և այլ սերվերային համակարգերի տեղադրում և կարգավորում

- Սերվերային համակարգերի ծրագրային սպասարկում (Windows, Unix օպերացիոն համակարգեր)

 

  • Վիրտուալիզացիա (Hyper-V;VMware)
  • IT խորհրդատվություն