Կոսմետիկ միջոցների և օծանելիքի խանութի ավտոմատացում

                                                    

Կոսմետիկ միջոցների և օծանելիքի խանութի ավտոմատացում

Կոսմետիկ միջոցների ոլորտում դիմակայել մրցակցության, սեփական իմիջն ու սպասարկման որակը բարձրացնելով, բավականին բարդ գործընթաց է։ Ավտոմատացման ծրագրի ներդրումը կապահովի սպասարկման որակի և արագության բարձրացում, կտա անհրաժեշտ և տեղին վերլուծություն անելու հնարավորություն։

Ավտոմատացումը թույլ է տալիս

 • Արագացնել ապրանքաշրջանառության հաշվառման գործընթացը
 • Արագացնել պատվիրատուի պատվերի հավաքման գործընթացը
 • Օպտիմալացնել պահեստային մնացորդների գույքագրման գործընթացը
 • Բարձրացնել ապրանքաշրջանառության արդյունավետությունը

 

Ավտոմատացումընաևհնարավորությունէտալիս կրճատել աշխատակիցների կողմից թույլ տրված սխալները՝ մեծամասշտաբ քանակության հետ աշխատելիս։

 

Պարֆյումերիայի խանութի ավտոմատացման գործընթացը

 1. Ապրանքների խմբավորում ըստ

-         Ապրանքանիշի

-         Տարողունակության

-         Օգտագործման բնույթի

-         Մատակարարի

 1. Ապրանքացանկի ստեղծում.

-         Ապրանքային կոդերի գեներացում

-         Հիմնական գծիկավոր կոդերի գեներացում

-         Ապրանքների պիտակավորում

 1. Ծրագրի ուսուցում.

-         Օգտագործողի լիազորությունների սահմանում

-         Ուսուցում

-         Օգնություն պրակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակ

 1. Հաճախորդների ներգրավման համակարգի ներդրում.

-         Կուտակային (BONUS) քարտեր

-         Զեղչի քարտեր

-         Նվեր (GIFT )քարտեր

-         Մշտական հաճախորդների բազայի ստեղծման ուսուցում

 1. Վաճառքների վերլուծություն

-         ABC վերլուծություն

-         Արտադրողին (բրենդին) տրվող հաշվետվությունների կազմում

-         Արդյունավետ պատվերների կազմման ձևանմուշի ստեղծում

 

 1. Անհրաժեշտ տեխնիկայի համակցում

-         ՀԴՄ սարքի համակցում ծրագրին

-         Ապրանքատեսականու համապատասխանեցում ԱՏԳԱԱ կոդերին

-         Առևտրային սարքավորումների համակցում ծրագրին

                                                                                              

7Ապրանքատեսականու գույքագրում

-         Ապրանքների քանակների գրանցում

-         Ստացված քանակների համեմատական վերլուծություն

 

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը

 • Գծիկավոր կոդ կարդացող սարք (սկաներ)
 • Գնապիտակ տպող սարք
 • Ապրանքային չեկ տպող սարք
 • Դրամարկղ