Քիմիկատների խանութի ավտոմատացում

                                               Քիմիկատների խանութ

 

Քիմիկատների խանութի ավտոմատացումը հնարավորություն է ընձեռում վաճառքի գործընթացը, ինչպես նաև ապրանքատեսականու առկայության, պահեստի մնացորդի վերահսկողությունը  դարձնել ավելի պարզ և դյուրին։

Ավտոմատացումը օգտակար և միևնույն ժամանակ պարզ միջոց է տիրապետելու բոլոր հնարավոր տեղեկատվությանը՝ թե՛ քանակային և թե՛ վիճակագրական տեսքով։

 

Քիմիկատների խանութի ավտոմատացման գործընթացը

  1. Ապրանքների խմբավորում ըստ՝

-         Քաշի

-         Օգտագործման բնույթի

-         Ֆիզիկական բնույթի

-         Տեսակի

-         Ապրանքանիշի

  1. Ապրանքացանկի ստեղծում.

-         Ապրանքային կոդերի գեներացում

-         Հիմնական գծիկավոր կոդերի գեներացում

-         Ապրանքների պիտակավորում

  1. Ծրագրի ուսուցում.

-         Օգտագործողների լիազորությունների սահմանում

-         Ուսուցում

-         Օգնություն պրակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակ

  1. Վաճառքների վերլուծություն

-         ABC վերլուծություն

-         Արտադրողին (բրենդին) տրվող հաշվետվությունների կազմում

-         Արդյունավետ պատվերների կազմման ձևանմուշի ստեղծում

-         Վաճառքների վերլուծություն ըստ ապրանքների տեսակի, խմբի, ապրանքանիշի և այլն

 

  1. Անհրաժեշտ տեխնիկայի համակցում

-         ՀԴՄ սարքի համակցում ծրագրին

-         Ապրանքատեսականու համապատասխանեցում ԱՏԳԱԱ կոդերին

-         Առևտրային սարքավորումների համակցում ծրագրին

7Գույքագրում

-         Ապրանքների քանակների գրանցում

-         Ստացված քանակների համեմատական վերլուծություն

 

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը

  • Գծիկավոր կոդ կարդացող սարք(սկաներ)
  • Գնապիտակ տպող սարք
  • Ապրանքային չեկ տպող սարք
  • Դրամարկղ