Շինանյութի խանութի ավտոմատացում

                                              Շինանյութի խանութ

 

Շինանյութի բիզնեսի ավտոմատացումը հնարավորություն է տալիս օգտվել  ծրագրի գործիքներից և դրանք  հարմարեցնել  ձեր բնագավառի պահանջներին: Ավտոմատացումից հետո հեշտանում է բիզնեսի բնականոն ընթացքին հետևելու գործընթացը։

Բիզնեսի ավտոմատացումը թույլատրում է ներդնել զեղչային և կուտակային համակարգ, ստուգել զեղչերի և դրամական մուտքերի հարաբերակցությունը, ստանալ վիճակագրական տվյալներ ըստ ապրանքանիշի, ըստ ներմուծող երկրի, ըստ աշխատողների և այլն։

Շինանյութի խանութի ավտոմատացման գործընթացը.

  1. Ապրանքների խմբավորում ըստ՝

-         Ապրանքների

-         Մատակարարների

-         Օգտագործման նպատակի

-         Ապրանքանիշի

  1. Ապրանքացանկի ստեղծում.

-         Ապրանքային կոդերի գեներացում

-         Հիմնական գծիկավոր կոդերի գեներացում

-         Ապրանքների պիտակավորում

  1. Ծրագրի ուսուցում.

-         Oգտագործողի լիազորությունների սահմանում

-         Ուսուցում

-         Օգնություն պրակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակ

  1. Հաճախորդների ներգրավման համակարգի ներդրում.

-         Կուտակային (BONUS) քարտեր

-         Վարպետ քարտեր

-         Զեղչի քարտեր

-         Նվեր (GIFT )քարտեր

-         Մշտական հաճախորդների բազայի ստեղծման ուսուցում

  1. Վաճառքների վերլուծություն.

-         Վերլուծական հաշվետվությունների ձևանմուշների ստեղծում

-         ABC վերլուծություն

-         Արտադրողին (բրենդին) տրվող հաշվետվությունների կազմում

-         Արդյունավետ պատվերների կազմման ձևանմու շիստեղծում

-         Վաճառքների վերլուծություն ըստ ապրանքների տեսակի, խմբի, ապրանքանիշի և այլն

 

  1. Անհրաժեշտ տեխնիկայի համակցում.

-         ՀԴՄ սարքի համակցում ծրագրին

-         Ապրանքատեսականու համապատասխանեցում ԱՏԳԱԱ կոդերին

-         Առևտրային սարքավորումների համակցում ծրագրին

 

7 Գույքագրում

-         Ապրանքների քանակների գրանցում

-         Ստացված քանակների համեմատական վերլուծություն

 

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը.

  • Գծիկավոր կոդ կարդացող սարք (սկաներ)
  • Գնապիտակ տպող սարք
  • Ապրանքային չեկ տպող սարք
  • Դրամարկղ