Տնտեսական իրերի խանութ

Տնտեսական իրերի խանութ

Այսօր գործարար աշխարհում անընդհատ աճող մրցակցությանը դիմանալու համար անհրաժեշտ է ավելի արագ արձագանքել փոփոխություններին, ավելի դինամիկ և ճկուն դարձնել բիզնես գործընթացները: Բիզնեսի ավտոմատացումը դրա կարևորագույն նախապայմաններից մեկն է:

Ավտոմատացման ծրագրերի անհրաժեշտությունը հատկապես ակնառու է տնտեսական իրերի խանութների համար, որոնք ունեն շատ բազմատեսակ պրոդուկտ և մեծ թվով հաճախորդներ ու մատակարարներ:

Ավտոմատացումը հնարավորություն է տալիս տեսակավորել ամբողջ ապրանքատեսականին, գրացնել դրանց մուտքերը, ելքերը, հետևել դրանց շրջանառությանը, քանակությունների առկայությանը, վաճառքին և այլն։

Դուք հնարավորություն կունենաք  ստանալ առանձին ապրանքի մասին վիճակագրական տվյալներ,  օրվա կտրվածքով միջին առևտուրը, զեղչային և կուտակային համակարգի կիրառման ազդեցությունը վաճառքի վրա և այլն։

 

Տնտեսական իրերի խանութի ավտոմատացման գործընթացը

  1. Ապրանքների խմբավորում ըստ

-         Ապրանքատեսականու

-         Օգտագործման նպատակի

-         Չափի

-         Մատակարարի

-         Ապրանքանիշի

  1. Ապրանքացանկի ստեղծում.

-         Ապրանքային կոդերի գեներացում

-         Հիմնական գծիկավոր կոդերի գեներացում

-         Ապրանքների պիտակավորում

  1. Ծրագրի ուսուցում.

-         Օգտագործողի լիազորությունների սահմանում

-         Ուսուցում

-         Օգնություն պրակտիկ աշխատանքների կատարման ժամանակ

      4Վաճառքների վերլուծություն.

-         ABC վերլուծություն

-         Արդյունավետ պատվերների կազմման ձևանմուշի ստեղծում

-         Վաճառքների վերլուծություն ըստ ապրանքների տեսակի, խմբի, չափսի, գույնի, ապրանքանիշի, հավաքածուի

 

5Անհրաժեշտ տեխնիկայի համակցում.

-         ՀԴՄ սարքի համակցում ծրագրին

-         Ապրանքատեսականու համապատասխանեցում ԱՏԳԱԱ կոդերին

-         Առևտրային սարքավորումների համակցում ծրագրին

      6 Գույքագրում.

-         Ապրանքների քանակների գրանցում

-         Ստացված քանակների համեմատական վերլուծություն

 

Ավտոմատացման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկը

  • Գծիկավոր կոդ կարդացող սարք(սկաներ)
  • Գնապիտակ տպող սարք
  • Ապրանքային չեկ տպող սարք
  • Դրամարկղ